POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Acest document stabileşte politica de confidenţialitate promovată de S.C. POWERPARK ONLINE SOLUTIONS S.R.L.. Această politică evidenţiază care sunt şi în ce mod utilizăm informaţiile personale pe care ni le furnizaţi în momentul comandării serviciilor de găzduire şi/sau înregistrare domenii. Informaţiile personale sunt orice tip de informaţie care vă identifică pe dumneavoastră personal (nume, adresă e-mail, adresă IP etc.).

Informaţii personale:

În momentul comandării unui pachet de găzduire sau a unui domeniu, veţi fi rugat să ne furnizaţi următoarele informaţii: nume, prenume, domiciliu, numere de telefon, CNP, adresă de e-mail, datele legale ale firmei (dacă este cazul). Automat, se va înregistra şi adresa IP a calculatorului de pe care efectuaţi comanda.

Utilizarea informaţiilor personale:

Informaţiile dumneavoastră vor fi folosite în următoarele situaţii: Pentru suport tehnic, Pentru facturări şi plăţi, Pentru a vă notifica eventuale lucrări/modificări la serviciile noastre, precum şi eventualele întreruperi în furnizarea acestora, Pentru a vă notifica cu privire la ofertele noastre, Informaţiile personale vor fi furnizate doar la cererea organelor competente în cazul unor anchete legale, în caz de abuz sau dispute financiare. Nu vom divulga informaţiile personale în scopuri de marketing direct (liste email).

Consulta CONTRACTUL aici.

© 2018 Webhome. Toate drepturile rezervate.