Termeni şi condiţii

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. S.C. POWERPARK ONLINE SOLUTIONS S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina "Termeni și condiții". Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Puteți cere corectarea sau actualizarea acestor informații în orice moment făcând login. Folosirea unor date false sau neactualizate poate duce la invalidarea contractului sau la imposibilitatea de a vă contacta. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. POWERPARK ONLINE SOLUTIONS S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Descrierea serviciilor:
Prin intermediul WWW.WEBHOME.RO se pot contracta servicii de înregistrare domenii internet, găzduire web și servere dedicate. Înregistrarea domeniilor este intermediată direct de la registrări top level. Găzduirea web precum și serverele dedicate sunt oferite pe echipamente proprii. Detalii specifice fiecărui tip de serviciu pot fi urmărite în ofertă. În cazul în care se solicită modificarea unui abonament/opțiuni pe perioada de ofertă promoțională, oferta își pierde valabilitatea. Abonații WWW.WEBHOME.RO, au de asemenea la dispoziție un cont ce permite vizualizarea tuturor serviciilor contractate sau domeniilor înregistrate, proformele și facturile emise precum și situația plăților precum și lista tuturor tichetelor de asistență.

Politica împotriva abuzurilor:
Pentru menținerea serviciilor la un nivel de funcționare optim pentru toți clienții, WWW.WEBHOME.RO adoptă o politică dură împotriva tuturor tipurilor de abuzuri sau comportamente potențial generatoare de probleme. Dorim să facem cunoscute aceste condiții pentru a descuraja din start comportamentele anormale. În acest sens WWW.WEBHOME.RO nu permite folosirea serviciilor sale în scopuri ilegale, cu caracter amenințător, defăimător sau necinstit. De asemenea nu sunt permise materiale ce conțin afirmații, pretenții sau reprezentări false de natură să înșele sau să inducă în eroare. Trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM), de orice fel ar fi acestea, este strict interzisă. Ne dorim un Internet mai curat, motiv pentru care nu putem accepta asemenea practici. Alte tipuri de abuzuri inacceptabile sunt testele de vulnerabilitate, încercările de a întrerupe sau a face inutilizabile alte servicii, acțiuni ce vizează obținerea unor informații sau privilegii fără drept, folosirea abuzivă/excesivă a resurselor sistemelor informatice (procesor, memorie, număr de fișiere, flood, DDoS, etc.). WWW.WEBHOME.RO își rezervă dreptul de a bloca accesul la serviciile și resursele proprii de la anumite adrese IP în cazul detectării de activități suspecte sau potențial dăunătoare. De asemenea, în funcție și de natura și gravitatea faptelor WWW.WEBHOME.RO poate suspenda temporar sau definitiv serviciile furnizate.

Garanţie uptime:
Disponibilitatea serviciului se măsoară pentru o lună calendaristică, excluzând perioadele de întreținere. Perioadele de întreținere vor fi programate pe cât posibil în timpul nopții și vor fi anunțate în prealabil. În condiții normale de operare disponibilitatea garantată a serviciului este de 99.9%. În situații excepționale de forță majoră cum ar fi războaie, instabilitate socială sau politică, calamități naturale, acțiuni ale autorităților, întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică, indisponibilitatea comunicațiilor din cauze complet externe ce nu pot fi controlate, WWW.WEBHOME.RO nu poate garanta buna operare a serviciilor sale. La solicitarea clientului, în cazul unui uptime mai mic decât cel garantat (99.9%), WWW.WEBHOME.RO se obligă, să crediteze contul clientului, procentual din valoarea abonamentului lunar, astfel:

Despăgubire:
Procent returnat
Uptime 
10%Între 99% și 99.9%
25%
Între 98% și 99%
50%Între 95% și 98%
75%Între 90% și 95%
100%sub 90%

Litigii:
Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea serviciilor va fi rezolvat pe cale amiabilă. În caz de nesoluționare a disputelor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanței competente din Miercurea Ciuc.

Precizări suplimentare:
Prețurile afișate sunt finale! La marea majoritate a competitorilor se mai adaugă și TVA-ul, ceea ce majorează prețul serviciilor cu 20%. Facturile în RON se emit la cursul BNR din ziua emiterii. Pentru detalii puteți consulta contractul WWW.WEBHOME.RO, contract a cărui acceptare este o condiție prealabilă prestării oricărui serviciu prezent pe acest site.
Ne puteți adresa întrebări suplimentare sau comentarii folosind secțiunea de Asistență a siteului.

© 2018 Webhome. Toate drepturile rezervate.